Business
Particulier

Stadswoningen Haarlem

Garageboxen maken plaats voor luxe appartementen

Opdrachtgever

Vrijburg Investeringen

Type

3 stadswoningen met daktuin

Locatie

Papentorenvest Haarlem

BVO-FSI

630m2

Status

2016

Consultants

-

Met het zicht op de koepelgevangenis van Haarlem is dit op z’n minst een unieke locatie te noemen. Wat nu nog een drukke toegangsweg naar het centrum is, zal in de toekomst een aangename woonstraat worden. Dit is mede de aanleiding om de huidige garageboxen te vervangen voor een nieuw woonblok.

BNLA zocht de grenzen van het bestemmingsplan op waardoor een maximaal bouwvolume kon worden gerealiseerd met 3 ruime woningen met elk 4 verdiepingen. Het ontwerp is afgestemd op de stedenbouwkundige context waarbij de ritmiek van de gevels wordt voortgezet. Hierdoor vormen de 3 aangrenzende woningen samen één bouwvolume. De gemeente stelde als voorwaarde dat de plint voldoende kwaliteit moest hebben. Doordat de woningontsluiting via de achtergevel plaatsvindt, ontstaat er vanuit de woningen via de voorgevel een prettige verbinding met de straat. Welstand was zeer te spreken over het plan en ging akkoord met het ontwerp.