Business
Particulier
Diagram van kwaliteiten BNLA

ervaring

Bij nieuwe opdrachten wordt gewerkt met een denktank van alle architecten om de opgave vanuit verschillende standpunten te benaderen om zo tot het beste ontwerp te komen.

Slimme oplossingen die waarde en kwaliteit creëren; dat is waar BNLA voor staat. Met het team van ervaren en enthousiaste architecten werkt BNLA gedurfd, toegewijd en overtuigd aan projecten die de leef- en woonomgeving een stukje beter maken. De jarenlange ervaring in de particuliere sector in het hoge segment heeft er voor gezorgd dat BNLA oog heeft voor detail, toegewijd is naar haar opdrachtgever en altijd naar het beste resultaat streeft. Dit is terug te zien in de grootschalige woonprojecten.

De grondslag van een uniek ontwerp ligt in eerste plaats in het creatieve ontwerpproces. BNLA architecten streeft altijd naar een krachtig proces waarbij een uniek ontwerp en een efficiënte werkhouding hand in hand gaan. Doordat het bureau ieder project van concept tot oplevering kan beheren, profiteert de opdrachtgever van een compleet, efficiënt en betrokken proces. BNLA heeft bewezen dat de totstandkoming van een woongebouw dankzij deze werkhouding zeer succesvol is.

Benieuwd hoe onze ideeën kunnen aansluiten bij uw wensen?

Neem dan contact met ons op. We horen graag meer over uw plannen en kunnen u meer vertellen over alle mogelijkheden.

 • Verkaveling

  Het in kaart brengen van de mogelijkheden van een plot middels verkavelingsstudies. Met behulp van schetsen en 3d beelden wordt de opgave inzichtelijk gemaakt. Telmodellen van BVO’s en GO’s scheppen een helder overzicht van maten en cijfers.

 • Bestemmingplan

  Middels een onderzoek naar de gebruiks- en bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan worden de rand- voorwaarden mbt ruimtelijke ordening verkend. Om tot een goed inpasbaar plan te komen worden belemmeringen verholpen en kansen benut.

 • Stichtingskosten

  Het uitzetten van verschillende scenario’s en massastudies om in- zichtelijk te krijgen welke financiële mogelijkheden er zijn binnen het plangebied. De stichtingskosten geven inzicht in alle factoren die het project financieel kunnen beïnvloeden.

 • Conceptvorming

  Het vormgeven van een helder concept waarbij de relatie tussen regelgeving, context, programma en architectuur bepalend is om tot een weloverwogen ontwerp te komen. Dankzij de BNLA  ‘danktank’ zullen uiteenlopende ideeën worden uitgedacht.

 • Haalbaarheidsstudie

  Middels een analyse wordt onder meer de contextuele, ruimtelijke, financiële, functionele en technische haalbaar- heid van een voorgenomen project getoetst zodat een investeringsbesluit genomen kan worden.

 • Tenders

  Het in teamverband vormgeven van een project middels contextuele visies, massastudies, concepten, globale kostenbegrotingen en technische specificaties ten behoeve van een aanbesteding via Tenderned.

   

   

 • Nieuwbouw

  Het realiseren van een geheel nieuw en passend woongebouw op een vrij- gekomen kavel. De sociale, fysieke en historische context en de gewenste woonvorm bepalen de basis voor de architectuur van het gebouw.

 • Transformatie

  Het omzetten van de bestemming en indeling van een pand naar een woon- functie. Hierbij is de uitdaging om de kracht van het originele ontwerp te behouden en het pand met eigentijdse ingrepen geschikt te maken voor de huidige tijd.